Nasz zespół

Badania USG w naszej pracowni wykonywane są przez doświadczonych lekarzy radiologów i lekarzy specjalizujących się w dziedzinie radiologii, posiadających wysokie kwalifikacje w diagnostyce obrazowej. Wielu z nich odbywało staże zagraniczne w celu podwyższenia swoich umiejętności i poszerzenia doświadczeń.

Pacjenci badani w naszej pracowni, poza profesjonalnym badaniem, uzyskają wyczerpujące wyjaśnienia oraz wskazówki do dalszego postępowania klinicznego i diagnostycznego.

Dr Joanna Słonina

Pracę na Uniwersytecie Medycznym podjęła w 1989 r. 

Od 2008 roku jest kierownikiem Pracowni Ultrasonograficznej w Zakładzie Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej w  USK we Wrocławiu. Pod jej kierunkiem jedenastu lekarzy uzyskało stopień specjalizacji w dziedzinie radiologii oraz była promotorem dwóch prac magisterskich studentów Fizyki Medycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Była kierownikiem i współautorem kilku grantów naukowych. 

Przez wiele lat prowadziła kursy w Dolnośląskiej Szkole Ultrasonografii oraz była kierownikiem naukowym kursu z diagnostyki ultrasonograficznej piersi w Akademii Ultrasonografii w Poznaniu i we Wrocławiu.

Kilkakrotnie była członkiem Zarządu Oddziału Dolnośląsko-Opolskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest członkiem PLTR i Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego. Nadal aktywnie bierze udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

Dr Beata Szczepińska

Jest specjalistą w dziedzinie radiologii. Od wielu lat zajmuje się diagnostyką piersi i jest wybitnym znawcą w tej dziedzinie. Prowadzi screeningi mammograficzne. Od kilku lat jest wykładowcą kursów dla lekarzy poświęconych diagnostyce piersi. Duże doświadczenie kliniczne zdobyła jako lekarz związany zawodowo z poradnią chorób piersi. Odbyła wiele staży krajowych i zagranicznych.

Dr Agata Gogola

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Lekarz specjalista w zakresie Radiologii.

Uczestniczka wielu krajowych kursów i szkoleń radiologicznych. Posiada duże doświadczenie kliniczne w zakresie badań ultrasonograficznych u dorosłych i dzieci. Prowadzi zajęcia praktyczne z umiejętności ultrasonograficznych na kursach dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie radiologii.

Dr Daniel Hołownia

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Lekarz specjalista w dziedzinie radiologii.

Wszechstronny lekarz radiolog, posiada duże doświadczenie kliniczne. Od wielu lat bierze udział w licznych kursach ultrasonograficznych jako wykładowca.

Dr Mateusz Łasecki

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 2016 roku obronił doktorat na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z diagnostyki obrazowej nowotworów dzieci i młodzieży. Specjalista w dziedzinie radiologii, obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Radiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Aktualnie jego głównymi obszarami zainteresowania są: diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego, diagnostyka obrazowa nowotworów wieku dziecięcego oraz diagnostyka obrazowa układu sercowo-naczyniowego. 

Dr Paweł Oleszkiewicz

Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (kierunek Lekarski) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierunek Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia). Asystent w zakładzie Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Działu Diagnostyki Obrazowej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu ultrasonografii oraz krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Szczególnie interesują go badania naczyniowe oraz radiologia zabiegowa. Lubi pracę z dziećmi.
Poza radiologią interesuje się techniką i elektroniką. Wielki miłośnik kultury brytyjskiej zwłaszcza prozy Sir Terry’ego Pratchetta i Monty Pytona.

DR Jurand Silicki

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (kierunek Lekarski).

Posiada duże doświadczenie kliniczne w diagnostyce ultrasonograficznej piersi, diagnostyce ultrasonograficznej dzieci i dorosłych.

Prowadzi zajęcia praktyczne z umiejętności ultrasonograficznych na kursach dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie radiologii.